Tečka se nepíše jen za větou

Jak ono to s tou tečkou vlastně je?

Ona se totiž tečka nepíše jen za větou, jak by se zprvu mohlo zdát. Zapátrejte v paměti, kde všude ji používáte. Co třeba při psaní data? A má být za tečkou mezera, nebo nemá? A má se psát v nadpisech?

Hned se na to podíváme.

Při psaní tečky se řídíme jedním důležitým pravidlem, a to: Tečka přiléhá VŽDY těsně k předcházejícímu slovu nebo číslici.

 

Píšeme tedy: Půjdeš se mnou nakoupit. 

Nikoliv: Půjdeš se mnou nakoupit .             

Použití:

 • Ukončuje větu a souvětí.
 • Píše se za číslicemi označujícími řadovou číslovku: 3. místo, Karel IV., třída 2. B. 
 • Nadpisy a nápisy, popisky (novinové titulky, názvy článků a kapitol, obrázků, tabulek a grafů, vývěsní štíty, nápisy na plakátech atd.): Jsou-li graficky dostatečně oddělené od ostatního textu (např. samostatný řádek, jiný font a velikost písma), tečku za nimi NEPÍŠEME.
  • Je-li v popisku více vět, tečky PÍŠEME. Za poslední větou být NEMUSÍ.
  • Je-li součástí nadpisu více vět, za poslední větou tečku NEPÍŠEME.
 • Výčty: Obsahují-li body výčtu celé věty, píšeme buď:
  • Na začátku velké písmena a na konci tečku.
  • Nebo na začátku bodů malé písmeno a na konci čárku, nebo středník. Na konci výčtu je tečka.
 • Po zkratce: Za zkratkami, které končí souhláskou, tečku píšeme (Dr., např., tj., atd.). Viz není zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa vidět. Tečku tedy nepíšeme.
  Za zkratkami, které končí souhláskou, tečku NEPÍŠEME (fa, pí, cca).
 • Datum: 22. 7. 2013, Praha 28. června 2000. Po tečce následuje mezera. Uvádí-li se místo, píše se v 1. pádě (tedy Praha, nikoliv v Praze).
  U dvoumístného typu zápisu (dd,mm,rrrr) po tečce NEDĚLÁME mezeru – 17.02.2016, 02.03.2005 (nepleťte s 2. 3. 2005).
 • Čas: Při zápisu času se mezi hodinou a minutou píše tečka BEZ mezery – 8.35 (ne 08.35), 20.55. Místo tečky lze psát dvojtečku.
  Zkratka slov hodinaminuta a sekunda:

  • Používáme buď mezinárodní značky h, min, s,
  • nebo české zkratky h., hod., min.5 h, 5 h. i 5 hod.10 min i 10 min.; ale pouze 30 s (bez tečky).
 • Peněžní částky: V administrativních textech můžeme tečkou oddělovat skupiny tří číslic v peněžních částkách: 26.147.556 Kč. Mezeru nepíšeme.

Kdy se za tečkou nedělá mezera:

 • v internetových a e-mailových adresách: www.korekturyeva.cz, info@korekturyeva.cz,
 • v názvech počítačových souborů: obrazek .jpg, dokument .pdf,
 • v označení verzí počítačových programů: Adobe Photoshop 13.0,
 • při označování částí textu: 4.5.1 (za poslední číslicí se tečka nepíše),
 • v časových údajích: 17.30 hod,
 • ve dvoumístném vzestupném zápisu kalendářních dat: 08.03.2010,
 • v peněžních částkách, pokud se tečky vkládají mezi trojice číslic: 66.352.114 Kč,
 • ve fyzikálních jednotkách: hustota vody je 1 g.cm−³,
 • v některých titulech: Ph.D., Th.D.

 

Jestli vás zajímá, z jakých pravopisných chyb se mi ježí všechny chlupy, koukněte se ještě sem>>>. E-book je volně ke stažení a já doufám, že s nápisem „Pojďte do 30-ti denní výzvy“ se už setkám jen ve zlém snu.

A to je vše.

Věřím, že vám tento článek pomohl a pomůže v budoucnu, až si nebudete jistí, jak to s těmi tečkami a mezerami vlastně je.

Eva

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *